Стелки за автомобили Е-магазин
Филтри

Категории с падащо меню

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Когато пазарувате онлайн от Stelki.bg, който е собственост на ИЗИ АУТО ЕООД , Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Това е важно и се надяваме, че ще отделите време, за да прочетете информацията внимателно.

 

Какво са лични данни?

 

Съгласно Общия регламент за защита на данните ("GDPR"), личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

 

Защо ИЗИ АУТО ЕООД събира и съхранява лични данни?

 

За да може да Ви изпратим закупения от Вас продукт на желаното от Вас място, или неговото връщане към онлайн магазините ни, както и да Ви предоставим гаранционното обслужване на закупените от нас стоки. Също така, за да Ви информираме за нашите продукти, промоции и новости, които предлагаме. Поради всички тези причини е необходимо да  съберем Ваши лични данни.

 

Те ни служат за кореспонденция с Вас повреме на покупката, изпращането и до Вас и обратната връзка с нас отнасяща се до закупената от Вас стока, за гаранционното и следгаранционното й обслужване, за маркетингови дейности или реклама.

 

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

 

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

 

Категориите лични данни, които обработваме, са следните: две имена, телефонен номер, имейл адрес, адрес за кореспонденция и доставка, а при Банково плащане - номер на банкова сметка.

 

Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн при поръчка с или без регистрациа в нашите сайтове, както и при покупка на място в нашите магазини или офлайн, на основание Вашето доброволно дадено съгласие.

 

Какви видове бисквитки използва сайтовете на ИЗИ АУТО?

 

Ние използваме наши собствени бисквитки, за да управляваме съдържанието на сайтовете, да изготвяме персонализирани реклами, да измерваме резултатите и да анализираме трафика.

 

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:

 

За реализиране на покупката, която сте направили онлайн, по телефона или офлайн и по-точно за достигането й до Вас като краен потребител.

Вашите имена, телефон, адрес и имейл са необходими, за да изпратим поръчаният от Вас продукт до желаното от Вас място, да следите статуса на поръчката си и пътя й до Вас, да получите отговори на Вашите запитвания.

Маркетингова и/или рекламна информация;

Изготвяне на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите.

 

 

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е: Вашето съгласие;

Вашата онлайн или офлайн поръчка;; обработването е необходимо и за да защитим Вашите интереси.

 

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост от това, Ваши лични данни:

 

Банковата институция, с която работим при Ваше плащане;

Счетоводната кантора, която ни обслужва;

Google, FaceBook и други рекламни мрежи и платформи

 

Съгласие:

 

Със съгласието Ви да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.

 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни чрез тази форма или на хартиен носител, като формуляр за такъв отказ ще Ви бъде предоставен своевременно, при поискване от Вас.

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

 

ИЗИ АУТО няма намерение да предава Вашите лични данни на трети лица, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.

 

Период на съхраняване на данните:

 

ИЗИ АУТО ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:

За всички онлайн покупки на стоки, които нямат гаранционен срок  - 1 година

За закупени продукти с гаранционен срок от 2 до 5 години ( в зависимост от гаранционни срок на продукта)

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

 

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:

 

Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ИЗИ АУТО и право на достъп по всяко време до личните си данни;

Имате право да поискате от ИЗИ АУТО да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

Имате право да поискате от ИЗИ АУТО личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

- когато сте оттеглил своето съгласие;

- когато сте възразил срещу обработването,

- когато обработването е незаконосъобразно;

- когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

- когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Имате право да поискате от ИЗИ АУТО да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до ИЗИ АУТО;

Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 

Имате право на жалба до надзорния орган:

 

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв за ИЗИ АУТО се явява:

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез ИЗИ АУТО, можете да го направите на посочените данни за контакт на ИЗИ АУТО.

 

Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:

 

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

 

Как използваме Вашите лични данни?

 

В това уведомление за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни, включително и за "бисквитки".

 

Ние няма да продаваме Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

 

ИЗИ АУТО, в случай на необходимост, може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици или куриерски фирми, които са сключили надлежен договор с нас.

 

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи в ИЗИ АУТО.

 

Когато е необходимо да предадем специални лични данни на трета страна, ние ще направим това, едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има, само ако по законова разпоредба сме задължени да направим друго).

 

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

 

ИЗИ АУТО ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

 

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

 

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за онлайн търговията. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

 

Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?

 

ИЗИ АУТО по Ваше искане ще Ви отговори какви Ваши лични данни съхраняваме и как ги обработваме. Пишете ни на емайл easyauto@abv.bg

 

ИЗИ АУТО по Ваше искане ще Ви отговори каква информация имаме за Вас, как я съхраняваме и обработваме. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 

 

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 11, Магазин и офис на фирмата

Телефон: 0884 02 07 07

Електронна поща: easyauto@abv.bg

Интернет страница: www.stelki.bg

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Електронна поща: shop@stelki.bg

Телефон: 0884 02 07 07

 

 

Мини количка

Количката е празна.